Monday, June 15, 2015

HASILKAN PROJEK TMK PLUG 2015

HASILKAN JALAN CERITA 

Sekurang-kurangnya mempunyai 3 scene dan lebih dari 3 sprite, 3 background

Sertakan bersama perkara dibawah
MULA
INTERAKSI (INPUT , OUTPUT)
PROSES
TAMAT

Basic Movement
Move 10 step, Repeat forever, If on edge bounce
Rotation style – rotation, left-right flip, no rotation
Wait 1 second, Next costume

Text Animation – siap
Untuk Tajuk Projek
Contoh animasi seperti Scroll Down, Scroll Right, Alternate, Blink, Typewriter, Change Color

Change Backdrop Automatik siap 
Scene yang berbeza dalam penceritaan
Pengenalan kepada repeat until / repeat 10 times
Backdrop – sensing - touching

Komunikasi antara dua objek - siap
1. Perbualan – broadcast – when I recieved
2. Objek terlanggar pokok dan pokok patah
3. Menu

Konsep hide and show
Hilangkan objek adakan objek bila dikehendaki

Pergerakan Random
Tukarkan sudut point kepada 70 atau 80
Sensing – touching color

Penggunaan keyboard dan mouse 
  • untuk mengawal objek/melakukan pemilihan
1. Pemilihan objek – when sprite click

2. Pergerakan objek – when keypressed

PADA PENGAKHIRAN PROJEK INI.

Anda perlu dokumen kan semua projek anda kedalam dokumen yang disediakan didalam modul anda. 


Selamat Berjaya

No comments:

Post a Comment