PLUG TMK

TAHUN 5

Tajuk
SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
Topik
1.0 PENGENALAN KEPADA RANGKAIAN
A.  Objektif
Pada akhir sesi ini, peserta dapat:
1.    Menerangkan konsep rangkaian.
2.    Menerangkan medium rangkaian : wayar dan tanpa wayar.
3.    Menyatakan kegunaan rangkaian.
4.    Membuat ilustrasi model rangkaian.
B.  Kandungan Pengajaran
1.1  Perkembangan Rangkaian.
1.2  Maksud Rangkaian.
1.3  Kegunaan Rangkaian.
1.4  Jenis Rangkaian.
1.5  Jenis Senibina Rangkaian.
1.6  Jenis Topologi.
1.7  Jenis Teknologi Komunikasi.
Topik
2.0 PERKAKASAN DAN PERISIAN

A.  Objektif
Pada akhir sesi ini, peserta dapat:
1.    Menamakan peranti rangkaian.
2.    Menerangkan fungsi peranti rangkaian.
3.    Menilai dan membanding keupayaan peranti rangkaian.

B.  Kandungan Pengajaran
2.1  Komponen Rangkaian
2.2  Medium Rangkaian (wayar dan tanpa wayar)
2.3  Perisian Rangkaian
Topik
3.0 PROTOKOL
A.  Objektif
Pada akhir sesi ini, peserta dapat:
1.    Mengetahui definisi TCP/IP.
2.    Menerangkan tentang alamat IP.
3.    Mengetahui perbezaan antara DCHP dan IP Tetap.
B.  Kandungan Pengajaran
3.1  Definisi TCP/IP.
3.2  Penerangan tentang alamat IP.
3.3  Perbezaan antara DCHP dan IP Tetap.
Topik
4.0    PENGENALAN KEPADA INTERNET
A.  Objektif
Pada akhir sesi ini, peserta dapat:
1.    Menyatakan maksud internet dan menyenaraikan perkhidmatan internet yang diketahui.
2.    Menyenaraikan laman web mengikut kategori yang betul melalui carian yang dibuat.
3.    Mencari Laman web yang spesifik dengan satu cubaan dan menyebarkan laman web yang spesifik kepada rakan melalui e-mail.
4.    Membuat perbandingan antara 2 jenis laman web dan membuat pembentangan.
B.  Kandungan Pengajaran
4.1  Maksud Internet.
4.2  Perkhidmatan Internet.
4.3  Pengelasan Laman Web.
4.4  Penerangan URL.
4.5  Perbezaan web 1.0, web 2.0 dan web 3.0.
Topik
5.0    ETIKA PENGGUNAAN INTERNET
A.  Objektif
Pada akhir sesi ini, peserta dapat:
1.    Membuat penilaian terhadap bahan yang dimuat naik atau dimuat turun dari aspek etika dan kesan terhadap diri dan masyarakat.

B.  Kandungan Pengajaran
       5.1  Kebaikan dan Keburukan Internet.
       5.2  Kod Etika KPM.
       5.3  Undang-undang Siber.
       5.4  Privasi.

  Topik
6.0 PERKHIDMATAN INTERNET
A.  Objektif
Pada akhir sesi ini, peserta dapat:
1.    Mencari maklumat menggunakan pencarian Boolean (AND, OR), berfrasa (“ “) atau simbol ( * ).
2.    Menyebarkan maklumat meggunakan mailing list dalam buku alamat emel.
3.    Mengetahui konsep Pengkomputeran Awan (Cloud Computing).
B.  Kandungan Pengajaran
6.1 Kaedah pencarian maklumat.
6.2 Penggunaan Emel.
6.3 Pengkomputeran Awan (Cloud Computing)
Topik
7.0 BLOG
A.  Objektif
      Pada akhir sesi ini, peserta dapat:
1.    Menghasilkan laman blog persatuan atau kelab secara kumpulan

B.  Kandungan Pengajaran
7.1 Definisi Blog.
7.2 Sejarah Blog.
7.3 Contoh Blog.
      7.4 Pembinaan Interaktif Laman Sosial.